Væg Aktiviteter Ung Aktiviteter Junior Nyheder Social

Nyt fra Absalon

Så nærmer vi os til årets udgang. Vi kan runde af med et år, hvor der har været gang i klubben på forskellige måder.

Vi har haft et skrift i klubrådet, tidligere i forråret hvor der har været fokus på at udtænke aktiviteter til medlemmer.

I dette år har vi haft 2 fra personalegruppen. som går på orlov grundet studie, og 1 er vendt tilbage fra en længevarende orlov - samt har vi en omrokering i ledelsesn. Der er derfor kommet et nyt struktur og i det nye år kommer der en ny leder som skal arbejde med vores nye administrativ medarbejder. Det betyder, at der vil være 2 personale i Absalons daglige drift, hvor der fordeles om opgaverne. Mere om personalestruktureringen og opgaverne vil komme i starten af det nye år. Absalons nye administrative medarbejder hedder Martin Tranemose og er startet i klubben den 14. december. Der vil snarest komme en præsentation af Martin.

I efteråret har vi haft en temadag, hvor der drøftes om Absalons vision for 2015 - 2020, og klubrådet + personalegruppen har en masse ideer om, hvordan det fremover skal gå med klubben samt at udarbejde aktiviteter og tilbud til klubbens medlemmer.

Der er også kommet en omrokering i Absalons bestyrelse, hvor Coilin nu er blevet formand. Den tidligere mangeårige formand Jørgen er blevet til bestyrelsesmedlem.

 

Absalon har gennemført forskellige aktiviteter, både ind- og ude af huset arrangementer, et par foredrag, haft nogle samarbejds-arangementer med Døvania, Døveforeningen af 1866, Gentlemens Finest og LadyLike, samt begyndt på et jubilæumsår, hvor vi skal gå ind på et historisk tilbageblik, gennem tiderne siden Absalon blev oprettet i 1956.

 

Vi takker for 2015 - og ser frem til at komme i det nye år sammen med jer.

I ønskes alle sammen glædelig jul og godt nytår!