Væg Aktiviteter Ung Aktiviteter Junior Nyheder Social

Hilsen fra Karina

Kære Absalon medlemmer!

Nogle af jer har måske erfaret, at jeg har opsagt min stilling som leder i Absalon pr. 1.6.2017, da jeg er blevet tilbudt en anden stilling.
Jeg har været rigtig glad for mit år i Absalon og håber, at jeg har kunnet bidraget med de tiltag jeg har taget i mens jeg har været ansat.
Bestyrelsen forventer, at der vil være ansat en ny leder pr. 1.8.17., og jeg håber I alle vil tage ligeså godt imod kommende leder som I har taget imod mig.
Samtidig vil jeg sige tak til de medlemmer, som bakker op om de aktiviteter klubråd og personale arrangerer løbende. Uden klubrådets og personalets engagement kunne Absalon ikke eksistere som samlingspunkt for unge tegnsprogtalere.

Endnu en gang tak for et lærerigt og dejligt år i Absalon.

Mvh. Karina