Væg Aktiviteter Ung Social

Medlemskab

Man skal være medlem for at kunne benytte sig af vores tilbud, både i selve Absalon Junior- og Ungdomsklub,  (nedenfor skrevet som Absalon Ungdomsklub) samt i vores talrige aktiviteter.

Absalon Ungdomsklub's aktiviteter er mangfoldige - vi arrangerer alt fra foredragsaften om et aktuelt emne, til udfordrende udflugter, hvor ens grænser bliver overskredet på den gode måde. Der er naturligvis fester for unge, hvor der vil være alt fra fastelavn, temafester til vores traditionsrige julefrokost. Vi vil informere om alle vores kommende (og tidligere) arrangementer på denne hjemmeside.

Vores lokaler er altid åbent mandag, torsdag og fredage (medmindre vi arrangerer noget andet), hvor vi tilbyder et fristed for alle mellem 12 og 30 år. Man kan komme når som helst og vi har ingen kontrollerende pasningsordning, så man kan føle sig fri her i klubben.

Præcisering omkring at ikke være medlem og gæstebetaling: 
(Videoen er ikke præcis på dette område)

Kommende nye medlemmer, kan komme på "prøve" i klubben 1-2 gange, inden man vil meldes ind. Her vil der blive opkrævet en gæstebetaling. Når man har været i klubben max´to gange, kan man kun komme igen, når man er blevet visiteret (godkendt fra ens egen kommune) plus man har betalt kontingent.

For gæster uden for Sjællands området (Fyn, Jylland osv.), kan komme i klubben på gæstebetaling.

Vores nuværende gæstebetalingssats ifølge Københavns Kommune er på 25,00 kr.
Det er en udbredt opfattelse, at man bare kan melde sig ud af klubben, og så komme hver fredag og betale gæstebetaling. Det kan man ikke. 

 

Tilmelding/visitation til Absalon Ungdomsklub. 

Du kan melde dig til Absalon Ungdomsklub når som helst. Vores eneste krav til dig, er at du bor på Sjælland og er mellem 12 og 30 år gammel.

 

For dem, der bor i Københavns kommune: 

Du skal blot komme i vores klub og bede personalet om en tilmeldingsblanket, hvor du så udfylder og underskriver blanketten (Er du under 18 år gammel, beder du dine forældre om underskrift).

Herefter fremsender vi blanketten til Københavns Kommune, der skal visitere dig til Absalon Ungdomsklub (betalingstilsagn). Så snart de har godkendt dig, vil du blive opfatteret som fuldgyldigt medlem af Absalon Ungdomsklub.

 

For dem, der bor udenfor Københavns Kommune: 

Du skal henvende dig til din sagsbehandler i din kommune og bede om dit ønske om visitation til Absalon Ungdomsklub. Det er din kommune, som skal ansøge om en pladsvisitation via. pladsanvisningen i Københavns Kommune. 

Hele processen kan tage lidt tid (helt efter hvilke kommune vi taler om), hvor man så er nødt til at væbne sig med tålmodighed.

Det er kommunerne, som betaler for din plads i Absalons Ungdomsklub. (Der er også en egenbetaling, som du kan læse om næste afsnit). 

Til sagsbehandlere: I kan hente vejledningen om visitationspladsen hos Absalon her

Vejledningen til sagsbehandleren

Egenbetaling / kontingent

Det er en egenbetaling på 400 kr., som opkræves via. Danske Døves Landsforbund en gang årligt. Ønsker man at dele regningen op i to, skal man kontakte os og sige dette. 

Vi opfordrer jer til at tilmelde jer til PBS-ordningen, så betalingerne bliver gennemført hvert år.