Bag Absalon

 

 

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Hvad laver bestyrelsen?

 • Coilin Boylan Jeritslev 
  Bestyrelsesformand / Repræsentant fra Døveforeningen af 1866

 

 • Troels Madsen
  Bestyrelsesmedlem / Personalerepræsentant
 • Sebastian Bak 
  Bestyrelsesmedlem  / Klubrådsrepræsentant 
 • Kenneth Andersen
 • Bestyrelsesmedlem / Repræsentant fra Danske Døves Ungdomsforbund

Institutionen ledes af en bestyrelse, der ansætter og afskediger lederen under forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse. Lederen varetager den daglige drift af institutionen og har det pædagogiske og administrative ansvar.

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens øvrige personale efter indstilling fra institutionens leder. Lederen forestår dog selv ansættelse og afskedigelse af timelønnede medarbejdere.
Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra institutionens leder det årlige budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt revisor.

 

Personalet

Personalet?

Mød vores personale:

Ved institutionen nedsættes et personaleråd, der består af alle ansatte ved institutionen.
Personalerådet drøfter alle sager vedrørende institutionen og udarbejder indstillinger til institutionens bestyrelse. Det pædagogiske personale har mødepligt til personalerådets møder.

Der søges lavet et antal fælles arrangementer/møder for klubbens medarbejdere! Målet er at bevare/finde fælles fodslaw i ledelsen af Danmarks bedste Ungdomsklub: Absalons Ungdomsklub.

Leder:

Tine Seiler

 

Klubmedarbejder:

    Bianca Majgaard 
    Christina Hausgaard
    Emil Clemmesen
    Lea Hyldstrup
    Troels Madsen
    Julie Faustrup 

 

Vikarer:

Camilla Bredager 

Karoline Kjærskov 

Adalsteinn Sæmundsson 

   

 

Klubrådet

Klubrådets sammensætning:

Whaffornoget klubråd?

 

 • Sebastian Bak (på 3. år)
 • Markus Rokkedahl (på 2. år)
 • Mai Cecilie Hermansen (på 2 år)
 • Henrik Møller Hørlyck (på 1. år)
 • Jan Mikkel Nyonyintono (på 1. år)
 • Maria Gonzales 
Klubben har tradition for at have et velfungerende klubråd - en tradition som skal føres videre.
På det årlige medlemsmøde (afholdes februar/marts måned), vælges et klubråd på 8 personer (4 piger og 4 drenge). Disse vælges blandt klubbens fremmødte medlemmer.
Derfor er det meget vigtigt at du kommer til årsmødet, for det er her du har direkte indflydelse på DIN klub.
Det er klubrådet der skal komme med ideer til aktiviteter i klubben, mens det er det ansatte personale der skal planlægge og gennemføre aktiviteterne.

Klubrådet udpeger en af klubrådets medlemmer, som repræsentant til bestyrelsen, og er medlemmernes talerør og kontakt til bestyrelsen.

Har du ideer til klubbens aktiviteter kan du kontakte klubrådet eller lederen.

Du kan sende en mail til kontaktpersonen for klubrådet på: tine@abs17.dk

Opdateret: 20. april 2018